JWP wspiera Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi wspiera finansowo Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. O pomocy w bieżącym i przyszłym roku dla organizacji zadecydowali pracownicy głosując w specjalnej, wewnątrzfirmowej ankiecie.

Do wsparcia fundacji zachęcaliśmy również poprzez umieszczenie informacji na ten temat w kartkach świątecznych wysyłanych elektronicznie do interesariuszy JWP. 1 kwietnia 2017 roku w trakcie przyjęcia koktajlowego z okazji 25-lecia firmy zorganizowana została również zbiórka funduszy na rzecz hospicjum.

Więcej informacji (dotyczących również sposobów pomocy w działalności) na temat Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci: http://www.hospicjum.waw.pl/.