ŚRODOWISKO

W naszym działaniu nie zapominamy o otaczającym nas środowisku, dlatego też dbamy o to, aby nasza działalność była eko przyjazna i eko odpowiedzialna, a także, aby wspierała ochronę dziedzictwa naturalnego.

Nasze cele:

  1. utrzymywanie standardów wynikających z posiadania certyfikatu „Zielone Biuro”
  2. opracowanie i wdrożenie dokumentu „Polityka środowiskowa”
  3. wdrożenie systemu e-kancelaria
  4. przeszkolenie pracowników w zakresie działań proekologicznych podejmowanych przez firmę

Interesariusze:

  1. pracownicy JWP
  2. dostawcy
  3. społeczność lokalna
  4. klienci

 

[WIĘCEJ INFORMACJI W STRATEGII CSR GRUPY JWP]