SPOŁECZEŃSTWO

Zasobem, jaki możemy zaoferować społeczeństwu jest przede wszystkim nasza specjalistyczna wiedza. Wiemy, że znajomość zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, jak też zwalczania plagiatów i podróbek – w polskim społeczeństwie jest w dalszym ciągu niedostateczna. Dlatego też chcemy dzielić się wiedzą. Dążymy do tego, aby poprzez nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności wpłynąć na upowszechnianie tematyki, którą się zajmujemy. Jesteśmy świadomi tego, że są grupy społeczne (przedsiębiorcy, studenci, naukowcy), które szczególnie potrzebują wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Dlatego podejmujemy działania edukacyjne dedykowane, w szczególności tym grupom.

Nasze cele:

 1. podnoszenie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej wśród przedsiębiorców, naukowców, studentów i mediów
 2. podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony własności intelektualnej i możliwości czerpania korzyści z praw wyłącznych
 3. upowszechnianie wśród studentów i doktorantów wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej, jak również promowanie zawodu Rzecznika Patentowego
 4. włączanie się w inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi
 5. wypracowywanie wspólnych działań i rozwiązań prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, a także branie czynnego udziału w rozwiązywaniu spraw dotyczących ochrony własności intelektualnej na forum krajowym i międzynarodowym poprzez współpracę z partnerami społecznymi
 6. stwarzanie warunków do rozwoju dobrowolnych inicjatyw w ramach wolontariatu pracowniczego

Interesariusze:

 1. przedsiębiorcy
 2. pracownicy naukowi
 3. studenci
 4. dziennikarze
 5. organizacje pracodawców
 6. organizacje branżowe zajmujące się zagadnieniem ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

 

[WIĘCEJ INFORMACJI W STRATEGII CSR GRUPY JWP]