KLIENCI i ETYKA BIZNESU

Nasi klienci są w centrum naszej uwagi – dbamy o ich satysfakcję i zadowolenie a przede wszystkim o to, aby komunikacja z nimi odbywała się w sposób otwarty, fachowy i przejrzysty. Słuchamy, co mają nam do powiedzenia i nieustannie doskonalimy formy wzajemnej komunikacji.

Nasze cele:

  1. zapewnienie profesjonalnego i indywidualnego podejścia do klienta
  2. zwiększenie świadomości na temat własności intelektualnej wśród potencjalnych klientów
  3. zapewnienie sprawnej komunikacji

Interesariusze:

  1. klienci zagraniczni
  2. klienci krajowi
  3. podwykonawcy
  4. organy, przed którymi JWP prowadzi sprawy reprezentując swoich klientów

 

Naszym priorytetem jest, aby wszelkie działania były tożsame z postanowieniami:

 

[WIĘCEJ INFORMACJI W STRATEGII CSR GRUPY JWP]