FUNDACJA JWP

Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! to organizacja pozarządowa nie nastawiona na zysk, stawiająca sobie za cel popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz wspieranie innowacyjności.

 

Fundacja ustanowiona została przez mecenas Dorotę Rzążewską, radcę prawnego
i rzecznika patentowego, wspólnika zarządzającego kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, specjalizującej się w ochronie prawnej własności intelektualnej
i przemysłowej w Polsce i za granicą.
Pomysł powołania Fundacji zrodził się w związku z dużym
zainteresowaniem prowadzonymi przez Kancelarię JWP pro publico bono
w roku 2010 warsztatami edukacyjnymi dla przedsiębiorców pod nazwą Masz Pomysł?
Masz Patent. Masz Zysk!.

Fundacja JWP podejmuje działania o charakterze informacyjnym,
edukacyjnym i szkoleniowym na temat ochrony własności intelektualnej skierowane
do przedsiębiorców, twórców, wynalazców, mediów oraz studentów i młodzieży
szkolnej. Wspiera projekty promujące innowacyjność,w tym w szczególności
udziela pomocy młodym przedsiębiorcom i wynalazcom w ochronie prawnej ich
innowacyjnych przedsięwzięć. Ponadto Fundacja JWP pomaga w zdobywaniu
doświadczeń zawodowych studentom zainteresowanym tematyką ochrony własności
intelektualnej i przemysłowej.

 

Program działań Fundacji wyznacza Fundator oraz Rada Programowa Fundacji.
Głównym partnerem Fundacji jest obecnie Kancelaria Rzeczników Patentowych
JWP, jednakże Fundacja jest otwarta na współpracę z każdą organizacją, która realizuje zbliżone cele.
———
Odwiedź naszą stronę internetową – www.jwp-fundacja.pl