Grupa JWP

grupajwp

Grupa JWP powstała w 2011 roku w wyniku dynamicznego rozwoju kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi (dawniej: Jan Wierzchoń & Partnerzy) powstałej już w 1992 roku.  Chcąc rozszerzyć zakres świadczonych usług oraz ugruntować ich wysoką jakość postanowiliśmy utworzyć dwa kolejne podmioty: JWP Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Fundacja JWP, które uzupełniają działalność na rzecz profesjonalnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Poniżej przedstawiamy Państwu trzy podmioty wchodzące w skład GRUPY JWP:

  • JWP Rzecznicy Patentowi – kancelaria zajmuje się kompleksową ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej. Specjalizuje się w obsłudze firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych w zakresie ochrony  przedmiotów praw wyłącznych jak: wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, domeny internetowe oraz w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także ochrony praw autorskich i nazw firm. [WIĘCEJ]

 

  • JWP Adwokaci i Radcowie Prawni - kancelaria świadcząca pomoc prawną i zastępstwo procesowe w sprawach sądowych z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony prawno-autorskiej, prawa reklamy, prawa internetu, prawa konkurencji oraz prawa cywilnego i prawa spółek. [WIĘCEJ]

 

  • Fundacja JWP Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk! - organizacja pozarządowa, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz wspieranie innowacyjności. Przedmiotem działalności Fundacji są szkolenia i działania edukacyjne pro bono. [WIĘCEJ]