Strategia CSR

Jako Grupa JWP pragniemy realizować działania prospołeczne w myśl koncepcji CSR, ponieważ zależy nam na:

  • osiąganiu wysokiego poziomu zadowolenia pracowników z pracy w firmie, służącemu zwiększeniu ich efektywności i większej identyfikacji z przedsiębiorstwem;

 

  • inwestowaniu w rozwój pracowników – mamy świadomość, że kwalifikacje pracowników determinują jakość świadczonych usług. Inwestowanie w rozwój pracowników poprzez różnego rodzaju szkolenia winno być nieodzownym elementem działań w budowanie poczucia wspólnoty, kształtowaniu relacji, w tym komunikacji interpersonalnej, afirmacji wartości pracy zespołowej;

 

  • budowaniu w społeczeństwie i w relacjach z klientami wizerunku firmy JWP jako przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wiedzy specjalistycznej eksperckiej, nowoczesnej, otwartej, proekologicznej, pomagającej i życzliwej klientom oraz otoczeniu;

 

  • budowaniu właściwych relacji z klientami poprzez skuteczną komunikację, dialog, uwzględnianie ich postulatów i monitoring ich satysfakcji, dążenie do podwyższania jakości i standardu obsługi.

Pobierz i przeczytaj naszą Strategię CSR!