Obszary działania

Przyjęliśmy w Grupie JWP założenie, wg którego CSR staje się stałym elementem naszej działalności. Uważamy, że powinien on dotyczyć wielu sfer funkcjonowania firmy i odnosić się do każdej z grup jej interesariuszy. Zidentyfikowaliśmy grupy odbiorców, jak również poddaliśmy analizie ich wpływ i oczekiwania w kontekście działalności społecznej.

Poniżej opisane działania odnoszą się zarówno do interesariuszy wewnętrznych (pracownicy), jak i do zewnętrznych (klientów, społeczeństwa etc.) oraz środowiska naturalnego.

 

Pracownicy

Jest to kluczowy obszar działalności prospołecznej firmy. Dbamy o to, aby nasi pracownicy i współpracownicy identyfikowali się z nią i odczuwali satysfakcję z pracy w JWP. Chcemy dać im pewność, że nasza firma zapewnia dobre warunki pracy, dba o ich rozwój, oferuje możliwości szkolenia, zapewnia świadczenia socjalne, jak również jest elastyczna, ułatwiając godzenie ról prywatnych i zawodowych. [SZCZEGÓŁY W STRATEGII CSR]

 

Klienci i Etyka Biznesu

 

Nasi klienci są w centrum naszej uwagi – dbamy o ich zadowolenie, a przede wszystkim o to, aby komunikacja z nimi odbywała się w sposób otwarty, fachowy i przejrzysty. Słuchamy ich sugestii, z których płyną dla nas wartościowe wnioski, a które stanowią podstawę do nieustannego doskonalenia formy wzajemnej komunikacji. [SZCZEGÓŁY W STRATEGII CSR]

 

Społeczeństwo

 

Zasobem, jaki możemy zaoferować społeczeństwu jest przede wszystkim nasza specjalistyczna wiedza. Wiemy, ze znajomość zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, jak też zwalczania plagiatów i podróbek w polskim społeczeństwie jest w dalszym ciągu niedostateczna. Dlatego też chcemy dzielić się wiedzą. Dążymy do tego, aby poprzez nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności wpłynąć na upowszechnianie tematyki, którą się zajmujemy. Jesteśmy świadomi tego, że są grupy społeczne (np. przedsiębiorcy, studenci, naukowcy), które szczególnie potrzebują poszerzyć wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Dlatego też podejmujemy działania edukacyjne dedykowane w szczególności tym właśnie grupom. [SZCZEGÓŁY W STRATEGII CSR]

 

Środowisko naturalne

 

W naszym działaniu nie zapominamy o otaczającym nas środowisku naturalnym, stąd dbamy o to, aby nasza działalność była eko-przyjazna i eko-odpowiedzialna, a także, by wspierała ochronę dziedzictwa naturalnego. [SZCZEGÓŁY W STRATEGII CSR]