Mapa interesariuszy

 • Pracownicy i współpracownicy


  – skuteczna komunikacja
  – system ocen okresowych
  – analiza potrzeb szkoleniowych i rozwoju zawodowego
  – badanie predyspozycji zawodowych pracowników
  – program kształtowania relacji interpersonalnych
  – system ułatwiający godzenie ról życiowych
  – zarządzanie różnorodnością
  – działania na rzecz środowiska naturalnego
  – serwis poświęcony działaniom wynikającym ze strategii CSR Grupy JWP –   www.csr.jwp.pl

 • Klienci


  – profesjonalizm i indywidualne podejście
  – sprawna komunikacja (tele i video konferencje, elektroniczne zarządzanie dokumentacją)
  – profesjonalne warsztaty i szkolenia, bezpłatne konsultacje
  – dzielenie się wiedzą – Akademia JWP: broszury i informacje edukacyjne, baza wiedzy www.jwp.pl, portal społecznościowy Facebook, Twitter
  – postawy etyczne, poufność i ochrona danych
  – przejrzystość i budowanie dobrych relacji
  – działania na rzecz środowiska naturalnego
  – serwis poświęcony działaniom wynikającym ze strategii CSR Grupy JWP – www.csr.jwp.pl

 • Dziennikarze


  – dzielenie się wiedzą – Akademia JWP: broszury i informacje edukacyjne, baza wiedzy www.jwp.pl, portal społecznościowy Facebook, Twitter
  – porady pro bono online
  – publikacje artykułów na łamach prasy
  – wykłady i szkolenia
  – działania na rzecz środowiska naturalnego
  – serwis poświęcony działaniom wynikającym ze strategii CSR Grupy JWP – www.csr.jwp.pl

   

 • Podwykonawcy


  – trafność doboru podwykonawców
  – wzajemne wspieranie się przy poszukiwaniu zleceń
  – sprawna komunikacja
  – przejrzystość i budowanie dobrych relacji
  – działania na rzecz środowiska naturalnego
  – terminowość płatności
  – serwis poświęcony działaniom wynikającym ze strategii CSR Grupy JWP – www.csr.jwp.pl

 • Sądy i urzędy


  – profesjonalizm i indywidualne podejście w każdej sprawie, w której reprezentowane są interesy klienta
  – profesjonalne warsztaty i szkolenia, bezpłatne konsultacje dla przedstawicieli administracji publicznej
  – postawy etyczne, poufność i ochrona danych
  – działania na rzecz środowiska naturalnego
  – terminowość w prowadzeniu spraw i przekazywaniu dokumentacji
  – serwis poświęcony działaniom wynikającym ze strategii CSR Grupy JWP – www.csr.jwp.pl

   

 • Organizacje branżowe i pracodawców


  – dzielenie się wiedzą – Akademia JWP: broszury i informacje edukacyjne, baza wiedzy www.jwp.pl, portal społecznościowy Facebook, Twitter
  – porady pro bono online
  – projekt „Rzecznicy Talentów”
  – szkolenia branżowe i dedykowane
  – warsztaty edukacyjne
  – opiniowanie i udział w tworzeniu aktów prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
  – uczestniczenie w inicjatywach społecznych organizowanych przez organizacje branżowe i organizacje pracodawców
  – działania na rzecz środowiska naturalnego
  – serwis poświęcony działaniom wynikającym ze strategii CSR Grupy JWP – www.csr.jwp.pl

   

 • Uczelnie


  – dzielenie się wiedzą – Akademia JWP: broszury i informacje edukacyjne, baza wiedzy www.jwp.pl, portale społecznościowe – Facebook, Twitter
  – porady pro bono online
  – projekt „Rzecznicy Talentów”
  – wykłady i szkolenia
  – staże i stypendia
  – serwis poświęcony działaniom wynikającym ze strategii CSR Grupy JWP – www.csr.jwp.pl