Filozofia działania

Zasadniczą motywacją w prowadzeniu naszych działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu jest uznanie ich kluczowej roli w osiąganiu celów biznesowych. Działania społecznej odpowiedzialności biznesu planujemy prowadzić w czterech kluczowych obszarach: pracownicy, klienci i etyka biznesu, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

 

MISJA GRUPY JWP

 

Misją Grupy JWP jest dostarczanie krajowym i zagranicznym podmiotom wiedzy oraz wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną, a także prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym podejmowaniu wieloaspektowych działań prospołecznych.

 

Realizujemy naszą strategię biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie z uwzględnieniem norm etyki w biznesie, jak też potrzeb wszystkich grup interesariuszy, w tym m.in.: pracowników, klientów, współpracowników oraz społeczeństwa.

 

Działamy opierając się na standardach wyznaczonych przez normy prawa krajowego i międzynarodowego, jak również w oparciu o wzorce ujęte w kodeksach etycznych odnoszących się do prowadzonej przez nas działalności.  W codziennej pracy kierujemy się profesjonalnym, indywidualnym podejściem, pragmatyzmem oraz wartościami takimi jak: uczciwość, otwartość, szacunek, odpowiedzialność i zaangażowanie.