Blog CSR

JWP partnerem konkursu „Innowator Mazowsza”

W Centrum Kreatywności na warszawskiej Pradze, w dniu 28 listopada 2016 roku, zorganizowano uroczystą galę podsumowującą VII edycję konkursu „Innowator Mazowsza”, którego celem jest wsparcie młodych przedsiębiorców i naukowców, starających się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki. Partnerem projektu po raz czwarty była kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi oraz Fundacja JWP.

więcej…

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Po raz czwarty Fundacja JWP Pomysł | Patent | Zysk oraz kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi partnerują Konkursowi Innowator Mazowsza. Inicjatywa jest skierowana do młodych naukowców i przedsiębiorców, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami/rozwiązaniami technologicznymi.

więcej…

Śniadanie biznesowe Klubu „Zielone Biuro”

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zorganizowały 14 czerwca 2016 roku śniadanie biznesowe Klubu „Zielone Biuro”. Podczas spotkania poruszane były przede wszystkim tematy związane z ekostandardami oraz działaniami JWP w obszarze ochrony środowiska.

więcej…

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi bada satysfakcję klientów

Poznanie opinii na temat prowadzonych działań i jakości proponowanych usług to główny cel badania satysfakcji klientów, przeprowadzonego przez kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi. W organizowanym po raz pierwszy sondażu wzięło udział 79 krajowych i zagranicznych klientów kancelarii. Wyniki badania pokazują, że ponad 91% klientów uważa kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi za firmę godną polecenia. Sondaż odbył się w czerwcu 2015 roku.

więcej…

CSR w polskich przedsiębiorstwach – spotkanie w Ministerstwie Gospodarki

Informacja jako podstawa efektywnego działania oraz omówienie projektów dotyczących wdrożenia w firmie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu to tematy II spotkania Grupy Roboczej CSR dla MŚP w ramach inicjatywy „Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. W obradach w Ministerstwie Gospodarki uczestniczyła kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi.

więcej…