Blog CSR

Spotkanie w UPRP „I Ty możesz zostać Wynalazcą!”

W Urzędzie Patentowym RP 24 marca 2017 roku zorganizowano  warsztaty z młodymi twórcami pod nazwą „I Ty możesz zostać Wynalazcą!”. Spotkanie, w którym uczestniczyła młodzież ze szkół z Warszawy, Legionowa, Siedlec  i Starej Miłosnej, miało zainteresować uczniów tematyką wynalazczości, zachęcać do kreatywnego myślenia oraz podnosić wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej.

więcej…

JWP wspomaga akcję „Szlachetna Paczka”

Pracownicy kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi przygotowali paczki z prezentami dla dwóch rodzin z terenu województwa mazowieckiego. To już kolejny raz, gdy JWP angażuje się w pomoc dla najbardziej potrzebujących w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.

więcej…

JWP partnerem konkursu „Innowator Mazowsza”

W Centrum Kreatywności na warszawskiej Pradze, w dniu 28 listopada 2016 roku, zorganizowano uroczystą galę podsumowującą VII edycję konkursu „Innowator Mazowsza”, którego celem jest wsparcie młodych przedsiębiorców i naukowców, starających się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki. Partnerem projektu po raz czwarty była kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi oraz Fundacja JWP.

więcej…

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Po raz czwarty Fundacja JWP Pomysł | Patent | Zysk oraz kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi partnerują Konkursowi Innowator Mazowsza. Inicjatywa jest skierowana do młodych naukowców i przedsiębiorców, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami/rozwiązaniami technologicznymi.

więcej…