Idea

Staramy się, by nasze działania tworzyły nowe wartości  dla naszych społeczności oraz klientów. Kierując się najwyższymi standardami etycznymi oraz szanując środowisko, świadomie kształtujemy nasz wpływ na otoczenie z wykorzystaniem najlepszych praktyk prowadzenia zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.

button-strategia

Misją Grupy JWP jest dostarczanie krajowym i zagranicznym podmiotom wiedzy i wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną oraz prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym podejmowaniu wieloaspektowych działań prospołecznych.

button+preyentacja

Aktualności

Kancelaria JWP wsparła udział dzieci ze Szkoły Marzeń – Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności Programu Destination Imagination w Pekinie, która odbyła się w dniach 4-6 grudnia 2015 roku. + więcej

Poznanie opinii na temat prowadzonych działań i jakości proponowanych usług to główny cel badania satysfakcji klientów, przeprowadzonego przez kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi. W organizowanym po raz pierwszy sondażu wzięło udział 79 krajowych i zagranicznych klientów kancelarii. Wyniki badania pokazują, że ponad 91% klientów uważa kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi za firmę godną polecenia. Sondaż odbył się w czerwcu 2015 roku.

+ więcej

Interesariusze

Naszą strategię biznesową realizujemy w sposób społecznie odpowiedzialny, z uwzględnieniem  potrzeb wszystkich grup interesariuszy: pracowników, klientów, społeczeństwa (m.in. przedsiębiorców, pracowników naukowych,  dziennikarzy).

O tym jak ważne dla funkcjonowania firmy jest  budowanie relacji z naszymi partnerami przekonaliśmy się przez ponad 20 lat działalności. Wynikiem naszych starań jest GRUPA JWP.

+ więcej